WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Informacje o firmie WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Aktualności WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Dokumenty WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Multimedia WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Kontakt WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Strona Główna
WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Au Pair
Odlewnicy

Charakterystyka pracy

TOPIENIE - proces technologiczny, mający na celu przeprowadzenie metalu ze stanu stałego w stan ciekły

Topienie - materiały ogniotrwałe: to materiały i surowce ceramiczne, których ogniotrwałość zwykła nie jest niższa niż 1580°C . Odznaczają się one wysoką temp. topnienia, dużą odpornością na działanie chemiczne i mechaniczne przy wysokiej temperaturze. Materiały ogniotrwałe można podzielić wg:
- składu chemicznego (np. wyroby krzemionkowe, magne- zytowe,i in.),
- ogniotrwałości zwykłej ( ogniotrwałe , wysokoognio- trwałe, o najwyższej ogniotrwałości)
- charakteru chemicznego (kwaśne, zasadowe, obojętne), postaci i przeznaczenia gotowego wyrobu (wyroby kształtowe, czyli formowane i wyroby luźne w postaci sypkich mas czyli nieformowane)

wyroby formowane:

 • Płyty izolacyjne
 • Masy ogniotrwałe
 • Materiały ogniotrwałe
 • Płyty i cegły
 • Cegły i kształtki

wyroby nieformowane:

 • masy ogniotrwałe
 • materiały ogniotrwałe

TOPIENIE - materiały wsadowe

-Materiały wsadowe do wytopu żeliwa i staliwa obejmują: surówki, złom żeliwny i stalowy, żelazostopy i topniki. Materiały wsadowe do wytopu metali nieżelaznych mogą się składać z metali nowych lub wtórnych lub ze stopów o określonym składzie chemicznym. Może to być również złom powrotny (ze zużytych wyrobów), wióry metalowe lub stopy wtórne. Do materiałów wsadowych zaliczamy również zaprawy, odtleniacze, modyfikatory, topniki.

Urzadzenia do topienia żeliwa:
- żeliwiaki, czyli piece szybowe - metal znajduje się w bezpośrednim kontakcie z paliwem oraz produktami spalania i zgazowywania
- piece elektryczne stosowane w odlewnictwie stopów żelaza moga być oporowe, łukowe lub indukcyjne
- piece obrotowe opalane palnikiem gaz-tlen

Urzadzenia do topienia staliwa:
stosuje sie najczęściej elektryczne piece łukowe i indukcyjne czasami konwertory.

Urzadzenia do topienia metali nieżelaznych: wybór pieca zależy od wymagań metalurgicznych, konstrukcyjnych i ekonomicznych stosuje się piece tyglowe, elektryczne i gazowe


FORMOWANIE
- zespół czynności niezbędnych do wykonania formy odlewniczej - są to czynności związane z wykonaniem formy aż do momentu ich złożenia

materiały formierskie - składniki masy formierskiej i inne materiały stosowane przy wykonywaniu i wykańczaniu form i rdzeni (np. piaski, materiały wiążące, dodatki do mas, materiały oddzielające, kleje do form i rdzeni).

Oprzyrządowanie - wyposażenie wymagane do odlewania w formach piaskowych (obejmuje m. in. płyty podmodelowe, skrzynie formierskie i rdzeniarskie, narzędzia, galanteri i wyposażenie wymagane do odlewania metodą wytapianych modeli).

Maszyny i urządzenia formierskie:

 • do przygotowania materiałów formierskich i mas (urządzenia formierskie)
 • do regeneracji mas
 • do wykonywania form i rdzeni (mieszarki, formierki, rdzeniarki)

ODLEWANIE
- wytwarzanie przedmiotów przez wypełnianie form ciekłym metalem. Odlewanie przeprowadza się w ściśle określonej temperaturze, która zależy od rodzaju odlewanego tworzywa, materiału i temperatury formy, masy i kształtu odlewu, technologii odlewania.

ODLEWANIE - pomocnicze materiały odlewnicze

 • powłoki ochronne na formy metalowe (Smar do formy odlewniczej)

ODLEWANIE - dodatki do cieklego metalu

 • steroidyzatory (steroidyzatory do żeliwa)
 • modyfikatory (modyfikatory stopów Al, modyfikatory do żeliwa)
 • topniki
 • rafinatory
 • inne (żelazostopy)

ODLEWANIE - urządzenia i maszyny

 • do odlewania ciśnieniowego
 • do odlewania kokilkowego
 • do odlewania niskociśnieniowego
 • do odlewania odśrodkowego (Wirówki i linie odlewania)
 • do odlewania precyzyjnego
 • do odlewania tiksotropowego
 • wyroby i urządzenia do zalewania i obróbki ciekłego metalu
 • akcesoria do zalewania i obróbki ciekłego metalu

WYBIJANIE
- wybijanie odlewów to usuwanie zakrzepniętych odlewów z form
- wybijanie rdzeni to usuwanie rdzeni z zakrzepniętych odlewów
Wybijanie należy do najcięższych i niebezpiecznych operacji ze względu na wydzielanie sie dużych ilości pyłu, gazów i ciepła. Dąży się więc do pełnej mechanizacji i automatyzacji stanowisk oraz do ich hermetyzacji i wyciszania, urządzenia do wybijania odlewówodlewów z form bezkrzynkowych. Do wybijania odlewów stosuje sie tez oczyszczarki, które eliminują kraty wibracyjne i wybijają rdzenie

OCZYSZCZANIE I WYKAŃCZANIE
- oczyszczanie i obróbka wykańczająca odlewów obejmuje zespół operacji po wybiciu odlewów z form. Zależnie od rodzaju odlewu dobiera się najbardziej racjonalny sposób i kolejność wykonania poszczególnych czynności

Materiały do oczyszczania odlewów -usuwanie z powierzchni odlewu zanieczyszczeń niemetalowych (np. resztek z masy formierskiej i rdzeniowej) oraz zgorzelin przy pomocy śrutu (śrut staliwny lub ciety z drutu) oraz materiałów ściernych.
Materiały do wykańczania odlewów - operacja technologiczna obejmująca zabiegi usunięcia z powierzchni odlewu zbędnego metalu, zabiegi związane z uzyskaniem wymaganej struktury i właściwości, zabiegi naprawy i zabezpieczenia przed korozją, nadania estetycznego wyglądu zewnętrznego

 • materiały do trawienia, pasywacji (chemia techniczna, kwasy)
 • farby i lakiery
 • emalie (emalie chlorokauczukowe i alkaidowe)

Maszyny i urządzenia :
- bębny obrotowe i wibracyjne
- oczyszczarki strumieniowe
- aparat pneumatyczny do rzucania śrutu
- szlifierko-polerki
- szlifierki róznego rodzaju

urządzenia do oczyszczania odlewów:

 • oczyszczarki
 • urządzenia i akcesoria do piaskowania

urządzenia do wykańczania odlewów:

 • narzędzia ścierne
 • tokarki
 • obrabiarki
 • wiertarko-frezarki
 • maszyny blacharskie
 • mechaniczne nożyce gilotynowe
 • maszyny do produkcji ogrodzeń ozdobnych kutych
 • narzędzia do obróbki plastycznej
 • narzędzia skrawające
 • malarnie, komory

OBRÓBKA CIEPLNA
- zajmuje się polepszeniem własności mechanicznych, fizycznych lub chemicznych stopu w stanie stałym, głównie przez wywołanie zmian struktury stopu.

Materiały do obróbki cieplnej:

 • materiały ogniotrwałe
 • substancje chłodzące
 • środki do obróbki cieplno-chemicznej

Urządzenia do obróbki - Są to urządzenia, w których w określonych warunkach wykonuje się operacje obróbki cieplnej lub jej część.
Nie ma znormalizowanej klasyfikacji urządzeń grzejnych do obróbki cieplnej. Można je podzielić na:
- urządzenia podstawowe przeznaczone do wykonywania podstawowych zabiegów obróbki cieplnej - grzania( w piecach i nagrzewnicach) i chłodzenia( w wannach)
- urządzenia pomocnicze - czyszczenie, mycie i transport wsadu
agregaty do obróbki cieplnej, czyli zespoły urzadzen podstawowych i pomocniczych trwale ze soba połączonych.

Innym kryterium podziału jest temp. znamionowa komory grzejnej pieca:
- piece niskotemperaturowe( do temp. 700° C )
- piece średnotemperaturowe (o temp. pracy w zakresie 900 do 1000° C)
- piece wysokotemperaturowe ( o temp. pracy powyżej 1000° C)

Można klasyfikować również wg sposobu pracy:
- do pracy okresowej (komorowe, kołpakowe, pionowe, wgłębne)
- do pracy ciągłej (tunelowe, karuzelowe, przepychowe, bębnowe)
- specjalne

NAPRAWA ODLEWÓW
- usuwanie wad odlewów. Sposób naprawy zależy od materiału odlewu, charakteru wady oraz wielkości i kształtu odlewu. Wybór sposobu naprawy ( metody mechaniczne, naprawa przez spawanie ilutowanie, poprzez uszczelnianie, kitowanie, naprawa przez metalizacje) zależy od materiału odlewu, charakteru wady, wielkości i kształtu odlewu.

Materiały do naprawy odlewów:

 • materiały do uszczelniania
 • materiały do kitowania
 • materiały do spawania
 • materiały do metalizacji

Środki ochrony indywidualnej

 • środki ochrony głowy
 • środki ochrony twarzy i oczu
 • środki ochrony układu oddechowego
 • środki ochrony słuchu
 • środki ochrony rąk
 • obuwie ochronne
 • odzież ochronna
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
 • środki czystości


WhyNotUSA - Work and Travel - Bilety lotnicze WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Holiday Camp WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Program H2B WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Rok szkolny w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Au pair WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Studia w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praktyki w Anglii WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praca w Anglii WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praktyki studenckie w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Linki USA


Powrót