WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Informacje o firmie WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Aktualności WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Dokumenty WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Multimedia WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Kontakt WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Strona Główna
WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Au Pair

Big Ben

O programie
Warunki udziału w programie
Dokumenty
Praca
Zakwaterowanie
Kredyt


O programie


UK Hospitality Training Programme jest programem międzynarodowych praktyk zawodowych w Anglii , opartym na programie rządu brytyjskiego (National Vocational Qualification), przeznaczonego dla studentów angielskich.
Program International Vocational Qualification in Hospitality and Catering został opracowany z myślą o studentach międzynarodowych i uwzględnia specyficzne możliwości i uwarunkowania kandydatów z innych krajów.
Praktyki zawodowe – International Vocational Qualification in Hospitality and Catering mają na celu poprawienie znajomości języka angielskiego, zdobycie angielskiego dyplomu oraz uzyskanie cennych doświadczeń z zakresu funkcjonowania zachodniego biznesu w zakresie hotelarstwa i usług restauracyjnych, jak również uzyskania referencji z miejsca pracy.


WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

Osoby chcące wziąć udział w programie powinny spełniać następujące warunki:

 • wiek : min. 18 lat
 • minimum średnie wykształcenie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. komunikatywnym
 • nie karane
 • paszport ważny min 6 miesięcy po planowanym terminie ukończenia programu.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wypełnione aplikacje, 2 zdjęcia paszportowe
 • CV w języku angielskim w formie elektronicznej bez polskich znaków
 • List motywacyjny w języku angielskim w formie elektronicznej bez polskich znaków
 • kopia świadectwa maturalnego lub dyplomu lub legitymacji studenckiej
 • studenci (ksero legitymacji studenckiej i zaświadczenie z uczelni o statusie studenta)
 • kopia paszportu
 • zdjęcie w formacie jpg


Dodatkowo aplikant może przedłożyć:

 • referencje od obecnego lub byłych pracodawców
 • osoby po studiach - kserokopia dyplomu
 • kserokopie certyfikatów i potwierdzenia odbytych kursów (LCCI, TOEFL, FCE )

Na indywidualne żądanie praktykodawcy :

 • świadectwo niekaralności tłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego

PRACA

Oferujemy szkolenie w działach Housekeeping, Food and Beverage oraz Front Office. W niektórych przypadkach w zależności od umiejętności kandydata będzie mu zaoferowane szkolenie w kilku działach należących do hotelu na stanowisku tzw. General Assistant.
Zgodnie z zaleceniami rządu angielskiego praktyki w dziedzinie hotelarstwa odbywane w hotelach, pubach i restauracjach musza być przez pracodawcę opłacane w wysokości co najmniej stawki minimalnej £5,05 na godzinę dla osób powyżej 22 roku życia oraz £4,25 na godzinę dla osób młodszych.
W zależności od opcji program trwa od 3 do 5 miesięcy lub powyżej 5 miesięcy.

PROCEDURA

Procedura aplikacyjna zwykle wygląda następująco:

 • zaliczenie testu z języka angielskiego (osoby posiadające certyfikat FCE lub wyższy są zwolnione z testu językowego)
 • podpisanie umowy oraz wpłata I raty za program w wysokości 500 pln
 • skompletowanie i dostarczenie wymaganych dokumentów
 • przedstawienie uczestnikowi oferty praktyki i wpłata II raty opłaty za program (1690 pln w przypadku praktyki 3-5 miesięcy lub 1990 pln w przypadku praktyki dłuższej niż 5 miesięcy)
 • otrzymanie pozwolenia na odbycie praktyki zawodowej i przekazanie jej Uczestnikowi
 • organizacja przez WhyNotUSA przejazdu uczestnika do Wielkiej Brytanii (w cenie programu zawarta jest opłata za bilet autokarowy w jedną stronę)

PRZEJAZD

Docelowe miejsca pracy znajdują się na terenie całej Wielkiej Brytanii (głównie Anglia i Szkocja). Z tego powodu ważne jest, aby dojazd do celu przebiegał bezproblemowo i nie kolidował z datą rozpoczęcia pracy. Podróż przebiega do miejscowości wskazanej przez praktykodawcę, do której kursują autokary z Polski. W przypadku niemożności dojazdu do miasta docelowego, uczestnik dojeżdża do najbliższego miasta, do którego kursują autokary z Polski a następnie kontynuuje podróż autokarami National Express lub pociągami National Rail. Koszt takiego przejazdu to około 8-35 GBP.
Dla zainteresowanych oferujemy również opcję przelotu samolotem (szczegółowe informacje w biurze WhyNotUSA).

Często zdarza się, że pracodawca gwarantuje zakwaterowanie, które znajduje się w wydzielonej części hotelu. Pokoje najczęściej są 1 lub 2 osobowe. W przypadkach kiedy pracodawca nie posiada możliwości zapewnienia zakwaterowania istnieje możliwość wynajęcia pokoju lub całego mieszkania. Wyżywienie może być zapewnione przez praktykodawcę w trakcie pracy i zwykle obejmuje 2 posiłki dziennie. Jeśli praktykodawca nie zapewni wyżywienia, uczestnik będzie odpowiedzialny za zorganizowanie sobie wyżywienia.


KREDYT


Istnieje możliwość uzyskania kredytu studenckiego z możliwością odroczenia spłaty o 12 miesięcy.

 

WhyNotUSA - Work and Travel - Bilety lotnicze WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Holiday Camp WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Program H2B WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Rok szkolny w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Au pair WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Studia w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praktyki w Anglii WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praca w Anglii WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praktyki studenckie w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Linki USA
Powrót