WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Informacje o firmie WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Aktualności WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Dokumenty WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Multimedia WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Kontakt WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Strona Główna
WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Au Pair
Rok szkolny w USA - 2009

Studenci uczestniczący w programie Rok szkolny w USA Warunki uczestnictwa w programie
Co zyskujesz dzięki uczestnictwie?
Sponsor programu
Informacje dodatkowe o programie
Cena programu

ADVICE FROM FORMER EXCHANGE STUDENTSWarunki uczestnictwa w programie

 • wiek pomiędzy 15 a 18,5 lat
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • dostarczenie świadectw szkolnych z ostatnich 3 lat
 • dostarczenie wypełnionej "application form" ( aplikacja dostępna w biurach Why Not USA albo u konsultantów )

Pamiętaj! Uczestnik programu Rok szkolny w USA powinien być osobą samodzielną, odpowiedzialną oraz łatwo dostosowującą się do nowych warunków. Przede wszystkim musisz być zdecydowany/a na spędzenie semestru lub dwóch w amerykańskiej szkole.


Co zyskujesz dzięki uczestnictwie?

 • zdobędziesz jakże cenne obecnie doświadczenie, które przyniesie Ci korzyści w przyszłości zarówno przy zdawaniu na studia, jak i przy kształtowaniu Twojej kariery zawodowej
 • poznasz amerykańską kulturę i zasmakujesz "amerykańskiego stylu życia"
 • zdobędziesz niezapomniane przeżycia i nowe przyjaźnie
 • udoskonalisz swój angielski

Sponsor programu

Sponsorem programu "Academic Year/Rok Szkolny w USA" jest Council for Educational Travel CET USA.


Informacje dodatkowe o programie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji - uczestnik po zdaniu egzaminów uzupełniających - różnice w programie szkoły w USA i macierzystej w Polsce ma zaliczony rok i przechodzi do następnej klasy. Program Rok Szkolny w USA może być realizowany w ciągu roku (dwa semestry) od września do czerwca lub pół roku ( I lub II semestr ) od września do stycznia lub od lutego do czerwca.


Cena programu

 • Cena programu za pobyt 10-miesięczny ( dwa semestry ): 5100$
 • Cena programu za pobyt 5-miesięczny ( semestr ): 4800$

PLACEMENT

Jest to podstawowa informacja o miejscu Twojego pobytu, adres i krótkie dane rodziny goszczącej, koordynatora i szkoły. Jeśli otrzymałeś już z biura, w którym się zgłosiłeś swój placement, poznaj swoją amerykańską rodzinę goszczącą jeszcze przed przyjazdem do USA. Napisz list, wyślij e-mail lub zadzwoń, podziękuj za zaproszenie. W ten sposób nawiążesz kontakt, który zmniejszy stres wywołany wyjazdem w nieznane. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś swojego placementu, czekaj cierpliwie na informację, możesz ja otrzymać w każdej chwili, również na krótko przed terminem wyjazdu do USA. Znalezienie odpowiedniej rodziny goszczącej i rejestracja w szkole wymaga czasu, wielu starań i nie jest łatwym zadaniem. Wiele rodzin amerykańskich decyduje się na przyjęcie ucznia dopiero w lipcu i sierpniu. Pamiętaj, że wielu Twoich rówieśników z innych krajów czeka na podobne informacje.

Przed wyjazdem postaraj się zapoznać z choćby najważniejszymi faktami dotyczącymi Stanów Zjednoczonych. Zajrzyj np. do encyklopedii, aby dowiedzieć się więcej niż to, że prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Barack Obama. Mile zaskoczysz swoją wiedzą amerykańskich rówieśników, rodzinę i nauczycieli. Nie oczekuj jednak, że Amerykanie odwdzięczą Ci się tym samym. Wiedza przeciętnego Amerykanina na temat Europy jest dość nikła. Nie wszyscy Amerykanie posiadają paszporty i podróżują poza granice USA. Jednym z powodów, dla których zapraszają Cię do siebie jest chęć poznania kultury innego kraju. Warto więc zabrać ze sobą np. przepisy kulinarne typowych polskich potraw, album lub pocztówki ilustrujące Twoje rodzinne miasto.

TRUDNE POCZĄTKI

Tuż po przyjeździe Twój koordynator zapozna Cię z nową sytuacją. Poda Ci wtedy ogólne informacje dotyczące USA i programu, jak również specyficzne informacje dotyczące Twojej społeczności lokalnej oraz szkoły. Słuchaj wszystkiego uważnie. Podczas spotkania możesz zadawać pytania, nawet te, które wydają Ci się banalne. Weź pod uwagę, że podczas spotkań z koordynatorami jesteś przez nich obserwowany. Bardzo ważne jest jakie zrobisz na nich pierwsze wrażenie. Od tego zależą początki Twojego pobytu. Zachowuj się więc naturalnie i bądź sobą.

NIE JESTEŚ SAM

Twój opiekun - koordynator (local coordinator/area representative) oraz rodzina goszcząca są po to, aby pomóc Ci przetrwać pierwszy okres adaptacji, zrozumieć reguły i zwyczaje w miejscu Twojego pobytu, aż poczujesz, że możesz nazwać je swoim drugim domem. Powodzenie programu w znacznym stopniu zależeć będzie od Twojej postawy: otwartości, umiejętności rozwiązywania problemów, współdziałania z innymi oraz pozytywnego myślenia.

Jest rzeczą zupełnie naturalną, że możesz napotkać problemy, których nie będziesz umiał sam rozwiązać. W takich sytuacjach koordynator służy Ci wsparciem i radą. Powinieneś dbać o regularne kontakty z Twoim koordynatorem, który będzie spotykał się z Tobą w szkole, odwiedzał i rozmawiał z Twoja rodziną goszczącą. Raporty o Twoich kontaktach z rodziną i o postępach w szkole będą nadsyłane do biura. Przekażemy je Twoim rodzicom.

W razie problemów najgorszym rozwiązaniem są rozpaczliwe telefony do rodziców w kraju. Rodzice nie są w stanie pomóc Ci na odległość oraz trafnie ocenić sytuacji, w której się znalazłeś. Może się zdarzyć, że wyolbrzymiłeś problem, który można było, przy pomocy koordynatora, skutecznie i szybko rozwiązać. Znacznie lepiej gdy koordynator dowie się bezpośrednio od Ciebie o Twoim problemie niż od innych. Wykażesz w ten sposób zdolność do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, co będzie dla Ciebie powodem do satysfakcji.

Do Twojej dyspozycji jest również bezpłatna linia telefoniczna w razie konieczności natychmiastowego skontaktowania się z pracownikiem fundacji. Korzystaj z niej tylko w nagłych sytuacjach wymagających natychmiastowej pomocy lub niemożności skontaktowania się z Twoim koordynatorem lub rodziną.

NAWIĄZYWANIE PRZYJAŹNI

Podczas pobytu masz szansę nawiązać wiele ciekawych znajomości i przyjaźni zarówno z amerykańskimi rówieśnikami jak i innymi exchange students. Zainteresowanie Twoją osobą i ciekawość otoczenia nie będzie trwać długo. Następny krok należy do Ciebie. Jeśli trafisz do rodziny z dziećmi w podobnym wieku, w naturalny sposób poznasz grono ich znajomych i przyjaciół. Może się jednak okazać, że będziesz wolał spędzać czas z kimś innym.

Najlepszym miejscem na kontakty rówieśnicze jest szkoła. Liczne zajęcia pozaszkolne stwarzają okazję do spotykania się z ludźmi o wspólnych zainteresowaniach. Jedno jest pewne - tutaj również trzeba wykazać inicjatywę. Bierne wyczekiwanie, aż ktoś się Tobą zainteresuje nie jest dobrym sposobem na zjednywanie sobie ludzi i nawiązywanie nowych kontaktów.

Warto wiedzieć, że powszechny w Ameryce zwyczaj pozdrawiania się "Hello, how are you" najczęściej nie jest zaproszeniem do dłuższej rozmowy. Nie oznacza to jednak, że Amerykanie nie są przyjacielscy lub chętni do nawiązywania trwalszych znajomości.

ANGIELSKI

Angielski, którym będziesz się posługiwał na co dzień, będzie wydawał się całkiem inny od tego, który poznałeś w szkole. Wielu Amerykanów mówi szybko i niewyraźnie. Nie zapomnij, że języka uczysz się wszędzie, w każdej sytuacji. Korzystaj z każdej okazji rozmowy, a staniesz się wtedy prawdziwym członkiem społeczności, w której przebywasz. Nie musisz czuć się sfrustrowany i zakłopotany tym, że nie wszystko rozumiesz lub robisz błędy. Chętnie korzystaj z pomocy każdego, kto Ci ją oferuje.

SZKOŁA ŚREDNIA American High School

Amerykańska szkoła średnia znacznie różni się od polskiej. Program nauki obejmuje mniej teorii na rzecz praktycznych umiejętności i samodzielności myślenia. Nauczyciele nie są tak wymagający, potrafią docenić zainteresowanie ucznia przedmiotem oraz wysiłek włożony w opanowanie wiedzy. Nauka odbywa się bez stresu, jeśli będziesz się wystarczająco starał nie powinieneś obawiać się, że sobie nie poradzisz. Staraj się aktywnie uczestniczyć w lekcjach, aby wynieść z nich jak najwięcej.

Jeśli po jakimś czasie stwierdzisz, że nauka nie sprawia ci kłopotów i otrzymujesz dobre oceny, możesz bardziej zaangażować się w pozalekcyjne zajęcia na terenie szkoły: sporty, działalność samorządową, kluby, zespoły teatralne, akcje społeczne i charytatywne.

W Ameryce rok szkolny rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia lub na początku września, w każdej szkole w innym terminie, gdyż amerykański system szkolnictwa jest zdecentralizowany. Koniec roku przypada na początek czerwca lub koniec maja, w zależności od terminu rozpoczęcia.

Podczas nauki są dwie przerwy wakacyjne: jedna dwutygodniowa na przełomie grudnia i stycznia oraz tygodniowa na wiosnę. W tym czasie część szkół organizuje wycieczki krajoznawcze.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, opuszczenie lekcji bez powodu jest traktowane poważnie. Jeśli jesteś chory lub źle się czujesz, lekarz/pielęgniarka lub rodzina goszcząca muszą potwierdzić nieobecność w szkole.

WYBÓR PRZEDMIOTÓW

W większości szkół amerykańskich uczniowie uczą się od pięciu do siedmiu przedmiotów: angielski, nauki ścisłe, języki obce, nauki społeczne, business, matematyka, handel, muzyka, wychowanie fizyczne, nauka o zdrowiu. Plan zajęć ustala szkoła. Twój wybór przedmiotów będzie zależał m. in. od Twojego poziomu znajomości języka i przedmiotów dostępnych w Twojej szkole. Regułą są dwa przedmioty obowiązkowe: angielski i historia USA, wiedza o systemie politycznym USA. Jeśli to możliwe, wybierz przedmioty, które miałeś w macierzystej szkole. Ułatwi Ci to kontynuowanie nauki po powrocie.

PODZIAŁ NA KLASY:

 • Freshman 9th ( Grade 14-15 lat )
 • Sophmore 10th ( Grade 15-16 lat )
 • Junior 11th ( Grade 16-17 lat )
 • Senior 12th ( Grade 17-18 lat )

SYSTEM OCEN

Obowiązują oznaczenia literowe odpowiadające liczbie uzyskanych punktów. Grade Points Average (GPA) oznacza średnią ocen:

 • A - ocena wysoka
 • B - ocena powyżej średniej
 • C - ocena średnia
 • D - ocena dostateczna
 • F - ocena niedostateczna

Oczekuje się od Ciebie średniej ocen min. "C" oraz regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach.

Świadectwa
Nie wszyscy uczniowie ostatniej klasy będą mogli otrzymać dyplom ukończenia amerykańskiej szkoły średniej (High School Diploma). Każda bowiem szkoła w USA ma różne wymagania i przepisy dotyczące obcokrajowców. Amerykański organizator programu nie ma wpływu na decyzję szkoły w tej sprawie. Naleganie na wydanie dyplomu, wbrew decyzji szkoły, narazi Cię na wiele nieprzyjemności. Domaganie się czegokolwiek, co z racji przepisów nie przysługuje Ci, ma bardzo negatywny wydźwięk. Może się zdarzyć, iż z tego właśnie powodu szkoła nie będzie chciała w przyszłości przyjąć uczniów z Polski. Ponadto wiele szkół nie wydaje regularnego dyplomu zagranicznym studentom - w żadnych okolicznościach.

Możesz otrzymać dyplom honorowy lub świadectwo uczestnictwa w zajęciach szkolnych wraz z wykazem przedmiotów i uzyskanych ocen. Taki dokument powinien wystarczyć aby kontynuować naukę po powrocie do kraju (pod warunkiem uzupełnienia występujących różnic programowych).

Pamiętaj, że program "Academic Year/Rok Szkolny w USA" jest programem wymiany młodzieżowej i jego celem jest poznanie kultury amerykańskiej i nauka języka, a nie uzyskanie dyplomu, czy też zdanie matury.

Udział w zajęciach sportowych
Amerykanie kochają sport. W USA ogromną wagę przykłada się do fizycznego rozwoju młodzieży. Szkoły amerykańskie oferują duże możliwości uprawiania wielu różnych dyscyplin sportowych - piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, pływania, tenisa. Będziesz miał pełną możliwość rozwijania swoich umiejętności i pasji sportowych. Jedynym ograniczeniem w stosunku do uczniów z wymiany międzynarodowej są przepisy zabraniające reprezentowania szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych. Kwestię tę regulują przepisy obowiązujące w danym stanie lub szkole (przepisy w różnych szkołach tego samego dystryktu mogą się różnić).

PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I PRAWA

Uczestników programu "Academic Year/Rok Szkolny w USA" obowiązuje regulamin, który obliguje do przestrzegania prawa amerykańskiego, które zabrania:

 • posiadania i spożywania alkoholu osobom poniżej 21-go roku życia
 • posiadania i używania narkotyków
 • kupowania i używania tytoniu osobom poniżej 18-go roku życia

Za nieprzestrzeganie powyższych przepisów grozi deportacja z kraju !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Uwaga! Każde wejście w konflikt z prawem w USA jest równoznaczne z wykluczeniem z programu. Istnieje ogromna różnica w konsekwencjach łamania prawa w USA i w Polsce. Będąc w Polsce, jesteś obywatelem tego kraju. Możesz liczyć na wsparcie i pomoc rodziny i przyjaciół. Zetknięcie się z prawem, sądem i policją w USA ma zupełnie inny przebieg niż w kraju i zupełnie inaczej się kończy.

Łamanie prawa w USA jest surowo karane. Nie ma znaczenia, czy ze sklepu wzięło się cukierka, przywłaszczyło 10 USD czy całą torbę rzeczy. Kradzież jest kradzieżą, za nią grozi areszt, więzienie, ogromne koszty sądowe i wydatki na adwokata. W niektórych stanach osoba przebywająca w areszcie jest pozbawiona kontaktu - nawet telefonicznego z osobami z zewnątrz, które mogłyby jej pomóc (koordynator, rodzina goszcząca). A jeśli wyjazd z USA skończy się deportacją, można mówić że się miało szczęście. Potraktuj więc poważnie to ostrzeżenie. Niestety nie jest ono bezpodstawne.

ZASADY I REGUŁY

USTALONE PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO ORGANIZATORA PROGRAMU

Zajęcia szkolne
Regularne uczestnictwo we wszystkich zajęciach szkolnych jest obowiązkowe. Oczekuje się od Ciebie średniej ocen min. 'C' z każdego przedmiotu (patrz System ocen).

Przestrzeganie zasad i zwyczajów domowych (family rules)
Uczestnik musi przestrzegać zasad ustalonych przez rodzinę amerykańską (późne powroty do domu, zapraszanie gości, pomoc w domu itp.)

Prowadzenie samochodu
Prowadzenie samochodu jest zabronione. Jedynym wyjątkiem jest kurs prawa jazdy prowadzony przez instruktora w szkole.

Podróżowanie
Podróże indywidualne lub wycieczki grupowe są dozwolone jedynie z dorosłym opiekunem zatwierdzonym przez organizatora pobytu. Na wyjazd z miejsca zamieszkania musi wyrazić zgodę Twoja rodzina w kraju i rodzina goszcząca. W żadnym wypadku niedopuszczalne są wyjazdy, które kolidują z zajęciami w szkole. Podróżowanie bez opieki poza teren zamieszkania jest zabronione. W USA nie wolno podróżować autostopem.

Kieszonkowe
Pomimo, że Twój pobyt został już opłacony jesteś odpowiedzialny za swoje własne, osobiste wydatki np. środki higieny, znaczki, rozmowy telefoniczne, wydatki szkolne - książki, strój sportowy itp. Minimalna kwota jaką powinieneś dysponować wynosi $150-$200 na miesiąc. Przykładowe ceny: T shirt $10-$20, bilet do kina $6-$10, pasta do zębów $1-$3, podręcznik szkolny $30-$40, fryzjer $10-$25, szampon $2-$5, lunch w szkole $2-$3. W żadnym wypadku nie możesz narażać rodziny goszczącej na pokrywanie Twoich wydatków i pożyczanie pieniędzy od kogokolwiek. Może Cię to narazić na pogorszenie stosunków z otoczeniem. Naucz się racjonalnie rozporządzać swoim kieszonkowym. Po przyjeździe rodzina lub koordynator pomoże Ci założyć konto w banku, na które rodzice w kraju będą mogli przesyłać ustalone kieszonkowe. Bardzo popularne i wygodne jest korzystanie z kart płatniczych (np. VISA, Master Card lub czeków podróżnych - więcej informacji uzyskasz w każdym dużym banku w kraju.)

Odwiedziny rodziców
Włożyłeś wiele wysiłku, aby przełamać trudności związane z adaptacją w nowe środowisko. Tęsknota za domem daje czasami znać o sobie, ale codzienne sprawy, nowe znajomości absorbują na tyle, że coraz rzadziej myślisz o tym, co zostawiłeś w kraju. Oznacza to, że żyjesz pełnią aktualnych wydarzeń i spotkanie z rodzicami spowoduje, że wszystko będzie trzeba zaczynać od początku. Dla Twojego dobra organizator ustalił, iż rodzice mogą odwiedzić Cię dopiero pod koniec Twojego pobytu w USA. Regulamin nie przewiduje też przyjazdu uczestnika do kraju w trakcie trwania programu.

Zakończenie programu
Przepisy ustalają, że uczestnik wraca do kraju po zakończeniu programu tj. najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu roku szkolnego lub dacie ważności wizy J-1. Po upływie tego terminu wygasa Twoje ubezpieczenie oraz opieka amerykańskiego organizatora.
Powyższe reguły programowe (rules) oparte są na wieloletnim doświadczeniu fundacji amerykańskich organizujących program wymiany młodzieżowej. Reguły te nie są przypadkowe, ale świadomie zaplanowane tak, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie programu dla wszystkich zainteresowanych - dla Ciebie, rodziny goszczącej, Twoich rodziców w kraju, Twojego koordynatora oraz Twojej szkoły. Zostały one ujęte w formularzu zgłoszeniowym, a ich przestrzeganie jest warunkiem Twojego pobytu w USA. Naruszenie reguł może spowodować zastosowanie wobec uczestnika tzw. okresu warunkowego (probation), podczas którego uczestnik znajduje się pod wzmożoną kontrolą pracowników fundacji i może być zawieszony w prawach uczestnika programu.

PODRÓŻ DO USA

Dokumenty, które powinieneś zabrać ze sobą:

 • Ważny paszport z wizą J-1 do USA
 • Druk wizowy DS-2019 (w kopercie załączony do Twojego paszportu)
 • Bilet lotniczy
 • Placement z adresem rodziny i koordynatora
 • Zaświadczenie o wymaganych szczepieniach jeśli nie przesłałeś ich wcześniej do biura, w którym załatwiałeś wszystkie formalności lub uzupełniłeś szczepienia krótko przez wyjazdem z kraju. Brak szczepień wymaganych przez szkołę amerykańską spowoduje, że będziesz musiał zaszczepić się zaraz po przyjeździe do USA, a koszty nie będą pokryte przez ubezpieczenie.
 • Kopię ostatniego świadectwa szkolnego wraz z jego tłumaczeniem

Uwaga! Warto zabezpieczyć się na wypadek zagubienia paszportu lub/i biletu lotniczego i zabrać ze sobą kopie obu dokumentów. W razie czego łatwiej będzie o duplikat.

WIZA J-1

Sponsorem Twojej wizy jest amerykański organizator odpowiedzialny za Ciebie podczas trwania programu. Odpowiedzialność ta wygasa z chwilą zakończenia programu. Wygasa również Twoja polisa ubezpieczeniowa. Status wizy J-1 zobowiązuje do opuszczenia Stanów z chwilą zakończenia programu. Okres ten wyznaczany jest regulaminem fundacji i drukiem wizowym DS-2019.

Ubezpieczenie
Każdy uczestnik programu jest objęty obowiązkowym amerykańskim ubezpieczeniem zdrowotnym i ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obowiązuje od momentu przyjazdu do USA do zakończenia programu.

Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • zachorowania, które są następstwem wcześniejszych / przewlekłych schorzeń (wizyty kontrolne) powstałych przed przyjazdem do USA
 • większość zabiegów stomatologicznych takich jak leczenie zachowawcze, wymiana plomby (skontroluj zęby przed wyjazdem)
 • wizyty u ortodonty (aparaty na zębach)
 • wymiana okularów i szkieł kontaktowych (jeśli nosisz okulary, zabierz ze sobą zapasową parę)
 • ciąża i związane z nią badania i testy
 • konsultacje psychologiczne i leczenie psychiatryczne

Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia stomatologicznego i okulistycznego jedynie w nagłych wypadkach.
Każda wizyta u lekarza wymaga wypełnienia formularza ubezpieczeniowego (claim form), który wraz z rachunkami za wykonaną usługę medyczną trzeba przesłać na adres towarzystwa ubezpieczeniowego w USA. Szczegółowe informacje na temat polisy ubezpieczeniowej oraz szkolenie na ten temat przeprowadzi lokalny koordynator po przylocie do USA.

Na koniec kilka "złotych" zasad, które ułatwią Ci życie codzienne:

 • Jeśli zepsujesz coś, przyznaj się do tego i napraw lub wymień.
 • Jeśli nie wiesz jak coś obsługiwać, zostaw to i zapytaj kogoś, kto się na tym zna.
 • Jeśli chcesz coś pożyczyć, spytaj o pozwolenie.
 • Jeśli coś pożyczyłeś, oddaj.
 • Jeśli coś cenisz, opiekuj się tym.
 • Jeśli zrobisz bałagan, posprzątaj.
 • Jeśli obrazisz kogoś, bądź pierwszym, który powie "przepraszam, porozmawiajmy o tym".
 • Jeśli ktoś Ciebie obrazi, bądź tym, który też powie: "porozmawiajmy o tym".
 • Nie zapominaj o słowach "proszę", "przepraszam" i "dziękuję".
 • Jeśli otwierasz coś, zamknij.

Pamiętaj, że o tym jak ułożą się Twoje stosunki z nowym otoczeniem zależy w znacznej mierze od Ciebie samego. Dobrze jest więc być pogodnym i otwartym oraz wykazywać zainteresowanie nowym otoczeniem. Zabierz kilka zdjęć Twej rodziny i Twego miasta. Rozmawiaj z Twymi gospodarzami i ludźmi, których spotkasz, słuchaj poglądów innych i staraj się ich zrozumieć, nawet jeśli nie zgadzasz się z nimi. Staraj się dostosować do miejscowych zwyczajów. Pamiętaj, że Ty tak jak wielu Twoich rówieśników przed Tobą, możesz w czasie pobytu zdobyć przyjaciół na całe życie.

Życzymy Ci udanego pobytu!!!


Zdajemy sobie sprawę, że nie zawarliśmy tutaj wszystkich możliwych informacji. Dlatego jeżeli nasunie się Wam jakiekolwiek pytanie, na które nie możecie znaleźć odpowiedzi na naszej stronie prosimy je przesłać e-mailem. Odpowiemy na nie natychmiast. Z góry dziękujemy!!!

Wszystkie prezentowane na stronach internetowych www.whynotusa.pl materiały i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


WhyNotUSA - Work and Travel - Bilety lotnicze WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Holiday Camp WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Program H2B WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Rok szkolny w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Au pair WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Studia w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praktyki w Anglii WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praca w Anglii WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praktyki studenckie w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Linki USA


Powrót