WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Informacje o firmie WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Aktualności WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Dokumenty WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Multimedia WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Kontakt WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Strona Główna
WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Au Pair


Warunki uczestnictwa w programie
Co zapewnia program?
Sponsor programu
Procedura złożenia aplikacji
Ważne informacje
Egzamin językowy
Praca
Samodzielne poszukiwanie pracodawcy
Przyznanie miejsca pracy
Miasta docelowe
Wynagrodzenie
Zakwaterowanie
Pieniądze
Ubezpieczenie
Social Security Number i podatki
Dokumenty i wiza
Podróżowanie
Opłaty i terminy płatności


-Kliknij tutaj - OFERTY PRACY - 2009

-Kliknij tutaj - OFERTY PRACY - 2008


Work and Travel

-TARGI PRACY STYCZEŃ 2008

-TARGI PRACY GRUDZIEŃ 2007

-TARGI PRACY 2007

-TARGI PRACY 2006


-UWAGA: Nowy dział MULTIMEDIA

Warunki uczestnictwa w programie

Uczestnicy powinni mieć ukończone 19 lat i być studentami studiów stacjonarnych, wieczorowych lub zaocznych (wymagany jest zaliczony pierwszy i nie ukończony ostatni rok studiów w momencie wyjazdu).

Uwaga !!!

W tym roku na program WORK & TRAVEL mogą zapisywać się osoby, które uczą się w minimum 2 letnich szkołach policealnych, studium podyplomowym. Osoby takie muszą posiadać indeks i legitymacje studencką i nie mogą być na ostatnim roku studiów.


Co zapewnia program?

 • Targi pracy z amerykańskimi pracodawcami. Why Not USA umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z szeroką ofertą miejsc pracy - najczęściej duże ośrodki turystyczne (recepcjonista, kelner, barman, sprzedawca, kasjer) oraz przetwórnie rybne na Alasce.
 • Dokument DS-2019 uprawniający do otrzymania wizy J-1, która upoważnia do legalnej pracy na terenie USA przez okres maksymalnie 4 miesięcy (dodatkowo można zostać w USA 30 dni w celach turystycznych).
 • Pełne ubezpieczenie zgodne z wymogami Rządu Stanów Zjednoczonych wliczone w cenę programu.
 • Pełne wsparcie i asystę podczas pobytu w USA ze strony biur CET USA w Centralia, WA oraz w Los Angeles, CA.
 • Pomoc w załatwieniu formalności w Ambasadzie USA, niezbędnych do otrzymania wizy J-1.
 • Pomoc w dokonaniu rezerwacji lotniczej.
 • Spotkanie informacyjne przed wylotem do USA.


Sponsor programu

Sponsorem programu Work & Travel jest Council for Educational Travel CET USA. Bliższe informacje o organizacji można znaleźć na stronie www.cetusa.org.


Procedura złożenia aplikacji

Aby ubiegać się o przyjęcie na program Work & Travel student powinien złożyć w Why Not USA następujące dokumenty:

 • Podpisaną umowę
 • Kopię legitymacji studenckiej
 • 1 zdjęcie paszportowe + 1 zdjęcie do wizy amerykańskiej
 • Application form
 • Oryginał umowy o pracę.

Wszystkie wymagane dokumenty zostana wydane studentowi po podpisaniu umowy i omówione szczegółowo przez pracownika biura lub konsultanta.


Ważne informacje

W związku z zarządzeniami Departamentu Stanu USA, status każdego uczestnika programu Work and Travel musi zostać aktywowany w systemie SEVIS w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia programu widniejącej na formularzu DS-2019. Oznacza to, że uczestnik programu musi w ciagu 30 dni od tej daty wjechać na teren Stanów Zjednoczonych. W przeciwnym razie jego pozwolenie na pracę zostanie anulowane. Ponadto każdy uczestnik programu jest zobowiązany w ciągu 72 godzin od przekroczenia granicy USA zarejestrować się w systemie SEVIS. Rejestracji można dokonać:

Aby zarejestrować się w systemie SEVIS należy podać pełny adres zamieszkania na terenie USA.

Po zarejestrowaniu się w systemie SEVIS Student zobowiązany jest raz w miesiącu do kontrolnego zalogowania się: www.cetusa.org/sevis.

Zgodnie z regulacjami Departamentu Stanu USA każda zmiana adresu miejsca zamieszkania na terenie USA musi być zgłoszona do sponsora programu w ciągu 10 dni. Aby poinformować sponsora o zmianie adresu można skorzystać z formularza online lub zadzwonić: 1-888-423-8872 w godzinach 08.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku. 

Nie zarejestrowanie się w systemie SEVIS spowoduje:

 • usunięcie Studenta z programu Work and Travel co wiąże się z anulowaniem pozwolenia na pracę oraz anulowaniem wizy J-1
 • ubezbieczenie nie zostanie aktywowane dopóki Student nie zarejestruje się w systemie SEVIS
 • Student, który nie zarejestruje się w systemie SEVIS nie będzie mógł otrzymać Social Security Number. Od tego roku urzędnicy Social Security Administartion mają obowiązek sprawdzania statusu Studenta w systemie SEVIS

Zapoznaj się również z The Exchange Visitor Program Welcome Brochure.


Egzamin językowy

Każdy z uczestników musi zaliczyć egzamin językowy, organizowany przez Why Not USA, który pozwoli na określenie poziomu znajomości języka angielskiego głównie w mowie i rozumieniu konwersacji. Z egzaminu będą zwolnione osoby, które przedstawią wyniki egzaminów: FCE lub TOEFL (500).


Praca

Osoby, które korzystają z pomocy Why Not USA w znalezieniu pracodawcy, otrzymują jedną ofertę pracy na 9-24 tygodni przed wylotem. Miejsce pracy to najczęściej hotel, zajazd, park rozrywki, park narodowy, kurort, kasyno, bar fastfood, restauracja, przetwórnia rybna na Alasce itp. Charakter pracy jest podobny do pracy jaką wykonują studenci amerykańscy podczas wakacji (np. praca przy sprzedaży lodów, pizzy, sprzątanie, strzyżenie trawników, naprawa sprzętu sportowego, praca w kuchni i wiele innych). Początkowe warunki pracy, płacy, zakwaterowania mogą być na prośbę studenta renegocjowane, ale nie ma gwarancji otrzymania nowej oferty.


Samodzielne poszukiwanie pracodawcy

Osoby, które decydują się na wyjazd z własnym pracodawcą są zobligowane do przedstawienia wypełnianego angażu (wymagany formularz angażu dostępny w biurze Why Not USA)


Przyznanie miejsca pracy

Każdy uczestnik zaczyna pracę na prostym stanowisku, dającym możliwości rozwoju. Oferty zatrudnienia są różne, możliwe są stanowiska pomocy kuchennej, obsługi, personelu restauracji, kelnera, kasjera lub inne nie wymagające specjalistycznego szkolenia lub doświadczenia. Od uczestnika wymaga się pracy w wymiarze ok. 32-40 godzin tygodniowo u wyznaczonego pracodawcy lecz godziny pracy mogą ulegać zmianom i uzależnione są często od warunków atmosferycznych.


Miasta docelowe

Miejsca pracy zlokalizowane są na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Potencjalni pracodawcy to parki rozrywki, kurorty, hotele, restauracje, kasyna i punkty sprzedaży detalicznej, tak więc uczestnicy nie powinni się spodziewać mieszkania w dużych miastach. Aplikanci nie mają możliwości wyboru określonego miasta lub regionu, ale specjalne prośby mogą być rozważone przy wyborze pracy. Uczestnikom wraz z ofertą pracy zostanie przydzielone miejsce wylotu z Polski oraz miejsce pobytu w USA.


Wynagrodzenie

Uczestnicy będą otrzymywać nie mniej niż 5,75 $/godz. brutto. Niektórzy pracodawcy mogą zapewniać zakwaterowanie lub posiłki, które mogą być odjęte od wypłaty. Uczestnicy pracujący jako kelnerzy mogą spodziewać się niższych stawek godzinowych niż inni pracownicy, jako że wręczanie napiwków kelnerom i obsłudze baru jest ogólnie przyjęte w Stanach Zjednoczonych. Wynagrodzenie jest z reguły wypłacane co dwa tygodnie, jednak warunki wypłaty mogą różnić się w zależności od pracodawcy i niektórzy studenci mogą otrzymywać czek raz na miesiąc.


Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w czasie udziału w programie Work & Travel organizuje zwykle pracodawca. Zakwaterowanie znajduje się zazwyczaj w pobliżu miejsca pracy. Jeśli pracodawca nie zapewnia zakwaterowania służy pomocą w jego znalezieniu. Studenci mieszkają w większości w kilkuosobowych pokojach z wspólną kuchnią i łazienką. Posiłki przygotowują samodzielnie, choć w niektórych przypadkach żywieniem studenta zajmuje się pracodawca. Zakwaterowanie jest opłacane przez studenta w miesięcznych ratach, a jego koszt wynosi ok. 100-300 USD na miesiąc od osoby, w zależności od lokalizacji.


Pieniądze

Uczestnicy powinni mieć przy sobie wystarczającą ilość pieniędzy na pokrycie zakwaterowania, wyżywienia, kieszonkowego, transportu z i do pracy oraz ewentualnych rozrywek za pierwszy miesiąc pobytu. Zalecane jest, aby każdy z uczestników miał przynajmniej 750$ w celu opłacenia wszelkich ewentualnych depozytów lub korzystania z transportu miejskiego. Miesięczne wydatki studenta należy szacować na ok. 500$ (zakwaterowanie + wydatki osobiste). Wymienione kwoty mogą się różnić w zależności od potrzeb studenta i lokalizacji pracy.


Ubezpieczenie

Ubezpieczenie obowiązuje w okresie 4 miesięcy trwania programu Work & Travel. Każdy z uczestników otrzyma szczegółową broszurę dotyczącą ubezpieczenia.


Social Security Number i podatki

Wszyscy uczestnicy, którzy nie brali udziału w tego typu programach i nie został im przyznany Social Security Number muszą ubiegać się o przyznanie im tego numeru zaraz po przyjeździe do USA – w jaki sposób należy to zrobić zostanie wyjaśnione na spotkaniu informacyjnym (ORIENTATION). Studenci mogą być zobowiązani do opłacenia podatku federalnego i stanowego. Jeśli podatki są odprowadzane bezpośrednio z wynagrodzenia uczestnika, będzie on musiał wypełnić Federal and State Tax Returns w ambasadzie USA w Polsce nie później niż do 15 kwietnia 2009r. w celu odzyskania zapłaconego podatku (jeśli podlega on zwrotowi).


Dokumenty i wiza

Uczestnicy muszą posiadać ważny paszport do minimum pół roku po ukończeniu programu a więc maj-czerwiec 2008 oraz wizę J-1 wydaną przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych. Why Not USA prześle dokument DS-2019, na podstawie którego wydawana jest wiza J-1, po ok. 6-8 tygodniach od dokonania pełnej wpłaty. Formularz DS-2019, uczestnik musi dostarczyć do ambasady w celu otrzymania wizy J-1. Czas oczekiwania na wizę: od 1 do 14 dni.


Podróżowanie

Studenci są zachęcani do organizowania wycieczek po zakończeniu programu, jako że wiza J-1 umożliwia dodatkowy 30-dniowy pobyt na terenie USA bez możliwości pracy. Chęć dodatkowego pobytu musi jednak zostać zgłoszona na druku I-94 przy przekraczaniu granicy USA. Uczestnicy powinni posiadać dodatkowe ubezpieczenie na 30-dniowy pobyt po zakończeniu programu, gdyż ubezpieczenie zawarte w programie obejmuje wyłącznie okres 4 miesięcy. Po 30 dniach uczestnik zobowiązany jest powrócić do kraju.


Opłaty i terminy płatności

Opłaty

Opłata organizacyjna

500 PLN

Cena programu wraz z ubezpieczeniem
- dla osób z własnym pracodawcą

620 USD

Cena programu wraz z ubezpieczeniem
- dla osób z pracodawcą CETUSA

695 USD

Opłata za system SEVIS

35 USD

Bilet lotniczy (cena orientacyjna w zależności od miejsca docelowego i preferencji klienta)

500 - 2500 USD

Wiza USA

131 USD

Kieszonkowe
(zalecane)

min. 500 USD


Terminy płatności

W dniu zawarcia umowy

250PLN

14 dni od podpisania umowy
(Druga część opłaty operacyjnej + zaliczka na poczet opłaty za program)

250PLN + 750PLN

W dniu złożenia wypełnionego wniosku "APPLICATION FORM" oraz innych dokumentów wymaganych do programu
(dopłata za program + opłata SEVIS)

(620/695USD+35USD-750PLN)

Do 30 dni przed wylotem opłata za bilet lotniczy

Informacje dotyczące dokonywania przelewów:

 • Przelewy wypełniamy dokładnie DRUKOWANYMI literami 
 • Na przelewie w polu tytuł wpłaty należy podać: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA
 • Nie wpisujemy żadnych dodatkowych formuł typu: dopłata, I rata, II rata, etc.
 • Wypełniając przelew NIE stosujemy polskich liter!!!
 • Formułę w polu tytuł wpłaty: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA uczestnika programu, stosujemy nawet jeśli bezpośrednim wprowadzającym jest inna osoba np.: członek rodziny
 • Absolutnie nie można dokonywać wpłaty za dwie lub więcej osób za pośrednictwem tego samego przelewu; 1 przelew = opłata za 1 osobę
 • Wpłat należy dokonywać tylko za pośrednictwem banków. Niedopuszczalne jest dokonywanie wpłat poprzez Pocztę Polską. Czas ich rzeczywistej realizacji niejednokrotnie przekracza 2-3 tygodnie.

Prosimy ściśle kierować się powyższymi zasadami. Ich nieprzestrzeganie może spowodować poważne opóźnienia w procedurze rekrutacyjnej, wynikające z błędów związanych z księgowaniem wpłat.

Wszystkie ceny podane w USD są przeliczane na PLN. Opłata za program wg kursu sprzedaży USD w Raiffesen Bank S.A. z dnia wpłaty.


Wszystkie prezentowane na stronach internetowych www.whynotusa.pl materiały i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


WhyNotUSA - Work and Travel - Bilety lotnicze WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Holiday Camp WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Program H2B WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Rok szkolny w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Au pair WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Studia w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praktyki w Anglii WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praca w Anglii WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praktyki studenckie w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Linki USA


Powrót